RESIDENCIA MAS MONER Santa Coloma de Farners

Privada
34 Plazas totales
Plazas disponibles
Conoce la residencia RESIDENCIA MAS MONER

Serveis Incolosos al preu:- Allotjament i convivència- Manuntenció (cuina pròpia)- Atenció personal en les AVD- Higiene Personal- Readaptació funcional i social (TS)- Recuperació dels hàbits d'autonomia (TO)- Dinamització Sociocultural (TASOC)- Activitats de lleure- Suport personal, social i familiar (Psicologia)- Fisoteràpia- Servei mèdic (Metge + DUE)- BugaderiaServeis addicionals i opcionals:- Podologia- Perruqueria- Acompanyaments externs- Logopèdia- Quiromassatgehi ha possibilitat de llarga estada, curta estada, respirs, convalescències.

Servicios
Ubicación
Periferia de la población
A menos de 500m de transporte público